Joan Peris

 

   En la dilatada trajectòria plàstica de l’artista Joan Peris cal destacar eixa especial i singular manera en com els objectes són incorporats a un univers propi, oníric, habitat de poesia visual i matèrica,  on les arquitectures són alhora paisatge real, abstracció  o una lleugera línea esboçada recorrent, ingràvida, la pell de la matèria.

 

En aquestes “arquitectures” fragmentades i ensamblades, la fotografia de Joan Peris se’ns presenta com un exercici poètic pel qual la realitat dels edificis, monuments  i terrats d’una Barcelona, al mateix temps, concreta o estereotip de si mateix, esdevé una nova realitat matèrica, creada per la superposició de textures, les quals van inventant i recreant una realitat urbana, un paisatge-escenari fragmentat i universal que només existeix en la mirada de l’espectador i de l’artista, i que se’n fuig de la planimetría del quadre per enlairar-se més enllà de la seua enigmàtica presència.

 

A travers dels nous sistemas de reproducció digital, aquestes arquitectures i textures, reproduides amb giclée, fotografía i suports fotogràfics i digitals,  formen part d’aquesta poètica personal de l’artista que suma a la seua trajectòria una nova manera de mirar i de representar les realitats pensades i reelaborades mitjançant la poesia de les formes, les fugues i la matèria.

 

Socis Col.laboradors:

Associació de pintors de les places Sant Josep Oriol y Pi

Carrer Roca, 10 . 08002 Barcelona

© tots els drets reservats.

Queda prohibida la reproducció per a usos comercials de qualsevol obra exposada en aquesta web, sense l'autorització per escrit del propietari dels drets.