Fitxa d'artista en preparació

 

Fitxa d'artista en preparació

 

Esperem que en breu temps puguis visualitzar la seva obra.

 

                                                                                       Pintors del Pi.

Ficha de artista en preparación

 

La ficha de este artista está en preparación.

Esperamos que en breve tiempo puedas visualizar su obra.

 

                                                                                       Pintors del Pi.

Sheet artist in preparation

 

The tab for this artist is in preparation. We hope in short time you can view your work.

 

                                                                                       Pintors del Pi.

Socis Col.laboradors:

Associació de pintors de les places Sant Josep Oriol y Pi

Carrer Roca, 10 . 08002 Barcelona

© tots els drets reservats.

Queda prohibida la reproducció per a usos comercials de qualsevol obra exposada en aquesta web, sense l'autorització per escrit del propietari dels drets.